ANUNȚ – ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DE TERENURI AGRICOLE AMPLASATE ÎN TARLALELE  T 29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38, T39,  T43,T44, T45, T46, T47

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alexandria, din județul Teleorman, anunță demararea lucrărilor de intabulare și înscriere în cartea funciară, conform contractului de prestari servicii, numarul 3774 / 26.01.2023 încheiat cu S.C. ZOOMCAD SRL cu sediul în Bucuresti.
Proprietarii ale căror terenuri agricole sunt amplasate în tarlalele din extravilanul mun. Alexandria, mai sus mentionate, sunt invitați să prezinte la sediul Primăriei, Registrul Agricol, cât
mai urgent, următoarele acte de proprietate :
– copie dupa titlu de proprietate;
– copie dupa cartea de identitate;
– copie dupa certificat de moștenitor, contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, act de partaj voluntar, contract de întretinere;
– copie dupa sentinta civila, dacă este cazul.