Anunț dezbatere publică privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la „modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 65/31.03.2011 privind stabilirea modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și atribuirea contractului de delegare a gestiunii pentru serviciul de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Alexandria”

anunt dezbatere publica – tarf piete

Sari la conținut