ANUNT DEZBATERE PUBLICA

In conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, anunta astazi,     18.09.2014, intentia de elaborare a unui proiect de hotarare cu  privire la  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat sub autoritatea Municipiului Alexandria.

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie sunt afisate la sediul Primariei muicipiului Alexandria, str. Dunarii nr. 139 si pe site-ul propriu al institutiei www.alexandria.ro, (Sectiunea Directia Administratie Publica Locala).

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectul de act normativ propus vor fi depuse pana la data de 3 octombrie  2014, la Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Cancelarie din cadrul Primariei municipiului Alexandria.

Dezbaterea publica a acestui proiect de act normativ va avea loc in data de 6 octombrie 2014, orele 10.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.

Persoana de contact Plosceanu Cristian, inspector Directia Administratie Publica Locala.

Telefon: 0247317732, interior 173.