ANUNŢ DE PARTICIPARE – Pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pe anul 2023 pentru domeniile sport și cultură în baza Legii 350/2005

anunt MO reluare procedura 2023