ANUNT DE INTERES PUBLIC

In conformitate cu prevederile legii nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA organizeaza DEZBATERE PUBLICA la proiectul de hotarare cu privire la modificarea tarifelor pentru transportul urban de calatori pe baza de bilet si abonament la S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria IN DATA DE 20.06.2014, orele 11,00 la sala de sedinte a institutiei.