ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Privind consultare asupra propunerilor preliminare Plan Urbanistic Zonal „PUZ LOTIZARE TEREN SITUAT PE STR. HORIA CLOSCA SI CRISAN, NR.162-LOT2 SI REGLEMENTARE ZONA”, nr. cad. 26306, municipiul Alexandria, jud. Teleorman.

Publicul este invitat să transmită observații asupra documentelor complete ale propunerilor P.U.Z. disponibile la sediul Primăriei municipiului Alexandria – str. Dunării, nr. 139 în perioada 28.01.2020 – 10.02.2020, între orele 900 – 1200.

Anunt propuneri preliminare PUZ HCC + plan de situatie