ANUNT DE INTERES PUBLIC

In conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, anunta astazi,     20.09.2019, intentia de elaborare a unui proiect de hotarare cu  privire la  „aprobarea Regulamentului privind închirierea prin licitatie publica a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Alexandria în vederea parcării autovehiculelor”.

Anunt Dezbatere Publica_Regulament Privind Închirierea Prin Licitaţie Publicã_Revizuit

Regulament Privind Închirierea Prin Licitaţie Publicã_Revizuit

HCL_Regulament Privind Închirierea Prin Licitaţie Publicã_Revizuit

Referat_Regulament Privind Închirierea Prin Licitaţie Publicã_Revizuit