ANUNT DE INTERES PUBLIC

Anunt Public.

În conformitate cu prevederile art. 6, cap. 2 din Legea nr. 421/2002 – privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale precum şi a art. 6 din H.G. nr. 156/2003 – referitoare la aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, în vederea identificării deţinătorului legal al vehiculului, se aduce la cunoştinţă publică caracteristicile autovehiculul fără stăpân staţionat de cel puţin un an pe domeniul public sau privat al municipalității:

–          AUTOTURISMUL, marca BMW – vișiniu, având numărul de înmatriculare P6515BB, abandonat pe domeniul public, în parcare dintre blocul 508 si Arhivele Statului, mun. Alexandria, Jud. Teleorman.

Precizăm că în conformitate cu prevederile H.G. nr. 156/2003, în situaţia în care vehiculul nu este revendicat de către deţinătorul legal şi ridicat de pe domeniul public sau privat al municipiului, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data anunţului, prin dispoziţia primarului, autovehiculul va fi trecut în domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat în condiţiile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 421/2002. În cazul în care nu se va da curs acestei somaţii, vehiculele vor fi ridicate de pe domeniul public, iar eventuala restituire se va face conform art. 15, alin. 2 din H.G. nr. 156/2003, după achitarea  taxelor aferente ridicării şi depozitării acestora.