ANUNT DE INTERES CETATENESC

 

ANUNT IMPORTANT!


Amnistie fiscala

15 decembrie, termen limită pentru acordarea facilităţilor fiscale

Primarul municipiului Alexandria aduce la cunostinta faptul ca a fost promovata H.C.L.nr.337/31.10.2019 privind aplicarea la nivelul unitatii administrativ teritoriale a prevederilor O.U.G. nr. 6 /2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesorilor in cazul obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018.

Facilitatea fiscală ce se poate acorda constă în scutirea integrală a majorărilor de întârziere aferente debitului principal restant la data de 31 decembrie 2018, cu condiția sa fie stinse (prin orice modalitate prevazuta de lege) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, pana la data de 15 decembrie 2019, precum si  toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local, cu termene de plata cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, respectiv până la data de 15 decembrie 2019.

Contribuabilii  care au obligatii bugetare principale restante de plata, neachitate pana in prezent,  pot beneficia de scaderea  majorarilor de intarziere înregistrate în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, in conditiile mentionate mai sus.

De asemenea, pentru informații privind procedura de acordare a facilităților fiscale, puteți consulta HCL Nr. 337 din_31.10.2019, pe site-ul nostru www.alexandria.ro
Mentionam faptul ca de aceasta facilitate fiscala se mai poate beneficia doar pana la data de 15 decembrie 2019.

Invitam persoanele fizice, juridice si entităţi fără personalitate juridică, care doresc sa beneficieze de anularea obligatiilor de plata accesorii (de care s-a facut vorbire mai sus), sa solicite informatii suplimentare si ulterior, sa depuna, documentele prevazute in procedura de acordare a facilităților fiscale, respectiv Notificare privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii sau Cerere de anulare a accesoriilor, dupa caz.

Aceste documente pot fii depuse la Directia de Impozite si Taxe Locale (etaj II din sediul Primariei municipiului Alexandria).