ANUNT DE INTERES CETATENESC

Anunt Dezbatere Publica: Modificarea anexei la HCL nr.185/28.06.2017 privind Regulamentul de convietuire socială în Municipiul Alexandria

In conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, anunta astazi, 07.03.2019, intentia de elaborare a unui proiect de hotarare cu  privire la  modificarea anexei la HCL nr. 185/28.06.2017 privind Regulamentului de convietuire sociala in municipiul Alexandria.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectul de act normativ propus vor fi depuse pana la data de 18 martie 2019, la Compartimentul Cancelarie Registratura din cadrul Primariei municipiului Alexandria.

Dezbaterea publica a acestui proiect de act normativ va avea loc in data de 18 martie 2019, orele 10.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.

Persoana de contact Plosceanu Cristian, consilier in cadrul Compartimentului Cancelarie Registratura.

Telefon: 0247317732, interior 113.

HCL Regulament convietuire sociala actualizat 2019

regulament convietuire sociala forma pentru dezbatere publica

expunere si rap regulament convietuire sociala 2019