ANUNT DE INTERES CETATENESC

In conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, anunta astazi, 27.11.2015, intentia de elaborare a unui proiect de hotarare cu  privire la aprobarea Strategiei Locale privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din municipiul Alexandria pentru perioada 2015-2020.

Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie sunt afisate la sediul Primariei muicipiului Alexandria, str. Dunarii nr. 139 si pe site-ul propriu al institutiei www.alexandria.ro.

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectul de act normativ propus vor fi depuse pana la data de 11 decembrie 2015, la Directiea Administratie Publica Locala, Serviciul Cancelarie din cadrul Primariei municipiului Alexandria.

Dezbaterea publica a acestui proiect de act normativ va avea loc in data de 11decembrie 2015, orele 10.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.

Persoana de contact Plosceanu Cristian, inspector Directia Administratie Publica Locala.

Telefon: 0247317732, interior 173.

HCL PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE

Strategia_de_salubrizare ALEXANDRIA

expunere de motive la STRATEGIA LOCALA