La nivelul municipiului Alexandria funcţionează următoarele unităţi de învăţământ:
DenumireNumar
Gradinite10
Scoli6
Licee4
Colegii2
Scoli Speciale1
Scoli Postliceale2
Cluburi Scolare Sportive1
Sali de clasa354
Internate1 funcțional;
1 în reabilitare

Numărul copiilor şi elevilor înscrişi în procesul de învăţământ în municipiul Alexandria: copii cuprinşi în grădiniţe: 1163; elevi clasele 0-IV: 1861; elevi clasele V-VIII: 1605; elevi liceu: 3625; elevi înscriși în învățământul profesional: 270; elevi înscrişi în învăţământ postliceal: 686; elevi inscrisi la Centrul Şcolar de educaţie incluzivă: 141; studenţi: 470.

În Alexandria au început să fie organizate sau înfiinţate instituţii de învăţământ superior în sistemul de stat ori particular. Astfel, începând cu anul universitar 1992 – 1993, funcţionează o filială a Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti, ca instituţie de învăţământ superior particular, ca formă superioară de învăţământ la distanţă. Mai regăsim pe raza municipiului Alexandria filiala Universității Bioterra, cu sediul pe str. Ion Creangă, bloc F Modern.

Campusul Universitar Valahia, situat în incinta fostei Unități Militare, de pe str. Șoseaua Turnu-Măgurele, este un campus universitar modern cu săli de curs, laboratoare, loc de cazare si cantină studențească.