Din punct de vedere cultural, în municipiul Alexandria există posibilităţi de participare la evenimente artistice organizate ocazional sau permanent. Există, de asemenea, instituţii de cultură care pot oferi populaţiei servicii culturale diverse din care putem enumera:

– Biblioteca Judeţeană “Marin Preda” îşi are începuturile în perioada interbelică. Din anul 1974 funcţionează ca bibliotecă judeţeană, în anul 1991 primind actuala denumire.

Pe lângă cartea curentă şi cu caracter enciclopedic, biblioteca mai deţine un fond de carte aparţinând scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni, un fond de periodice teleormănene, un fond documentar de aproape 20.000 de volume, ca şi numeroase titluri de referinţă pentru diferite domenii ale literaturii, artei şi ştiinţei româneşti şi universale.

Dincolo de activitatea specifică, în principal de asigurare a lecturii la sală şi a împrumutului la domiciliu, pentru copii şi adulţi, biblioteca a realizat de-a lungul anilor numeroase alte activităţi, între care medalioane şi momente omagiale dedicate unor personalităţi culturale, artistice (anul Caragiale, anul Brâncuşi, anul Eminescu) şi ştiinţifice teleormănene, naţionale sau universale, zile de cărţi pentru copii şi tineret, decade ale cărţii de literatură, de artă sau ştiinţifice, şezători literar artistice şi şezătorile de vacantă pentru copii, minispectacole literar artistice.

Sunt de reţinut manifestările grupate sub generice precum: “Zilele Bibliotecii Judeţene Marin Preda”, “Zilele cărţii pentru copii”, “Zilele deschise ale bibliotecii”.
Din anul 2001, biblioteca participă la organizarea unor concursuri literare pentru elevi: Concursul de creaţie literară “Marin Preda” şi Concursul literar “Copiii noştri talentaţi”.

– Muzeul de Istorie al oraşului Alexandria a fost inaugurat la 1 mai 1952. Din anul 1974 funcţionează cu denumirea de Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman, schimbată în anul 1998 în Muzeul Judeţean Teleorman. La 13 noiembrie 1997 a fost inaugurat noul sediu al Muzeului Judeţean Teleorman, situat în strada 1848 nr. 1. Dispune de un spaţiu de peste 2000 mp, structurat pe trei nivele, inventarul muzeului numărând în 1997 – 57.764 de piese constituite în 65 de colecţii muzeale, respectiv colecţii de arheologie, numismatică, etnografie, artă, istorie şi memoriale.

– Casa de Cultură a Sindicatelor Alexandria, inaugurată la 1 aprilie 1973, dispune, astăzi, de o sală modernă de cinema 3D, acest imobil făcând obiectul unui proiect de reabilitare prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A.

– Şcoala Populară de Arte Teleorman, înfiinţată în anul 1978, la Alexandria, formează şi pregăteşte interpreţi de diferite genuri de muzică (vioară, pian, acordeon, chitară, instrumente de suflat şi percuţie, canto etc.), teatru (actorie, teatru de păpuşi, regie artistică etc.) precum şi pe cei cu înclinaţii în diferite arte (pictură şi grafică, artă populară şi artizanat etc.).

– Centrul Cultural Româno-Francez din Alexandria, a fost înfiinţat de către Asociaţia de Prietenie Româno-Franceză „ROMFRA” din Alexandria, sediul său fiind construit în perioada 1998 – 2000, inaugurarea având loc în ziua de 14 aprilie 2000. Centrul Cultural Româno-Francez derulează mare parte dintre programele şi proiectele asociaţiei care îl patronează, respectiv cursuri de limbi străine, de informatică etc., asigură logistica simpozioanelor, colocviilor, seminariilor şi altor întâlniri culturale şi ştiinţifice. De asemenea, s-a implicat în organizarea unor manifestări culturale sub genericul „Zilele prieteniei româno-franceze” sau „Zilele ROMFRA” precum şi a seminarului „Francofonia şi Integrarea Europeană”. Ansamblul folcloric al asociaţiei a participat şi la unele festivaluri folclorice internaţionale.