A N U N Ț

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU

ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI/SAU SUPLIMENT PENTRU ENERGIE

 

          În conformitate cu prevederile  Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și prevederile HGR nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,  ajutorul pentru încălzirea locuinței și/sau suplimentul pentru energie,  pentru perioada sezonului rece noiembrie 2021 – martie 2022, se acordă pe baza cererii și declarației pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.

Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi însoțite de acte doveditoare care atestă componența familiei, veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, inclusiv în alte unitati administrativ-teritoriale, precum și alte acte după caz.

Pentru sezonul rece noiembrie 2021- martie 2022, se acordă  ajutoare lunare pentru încalzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau petrolieri.

De asemenea, începând cu luna noiembrie 2021, familiile și persoanele singure mai pot beneficia și de suplimentul pentru energie acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței și de suplimentul pentru energie familiile al căror venit net mediu lunar/membru de familie este cuprins între 0 – 1386 lei sau persoanele singure al căror venit net mediu lunar este cuprins între   0 – 2053 lei.

Formularele tipizate reprezentând cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială vor fi puse la dispoziția persoanelor interesate la sediul Direcției de Asistență Socială din str. Dunarii, nr. 139, iar termenul limita de depunere al acestora fiind 20 noiembrie 2021.

Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței, persoanele interesate pot depune documentele și pe parcursul sezonului rece, beneficiind de acest ajutor începând cu luna depunerii cererii pentru acele persoane care depun documentele până la data de 20 a lunii respective și începând cu luna următoare pentru acele persoane care depun documentele după data de 20 a lunii respective.